Bra att veta om energiskatt

Skattesats för el

  • 1 januari 2021 och tillsvidare 35,6 öre per kilowattimme för elektrisk kraft
  • 1 januari 2020 - 31 december 2020 35,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft
  • 1 januari 2019 - 31 december 2019 34,7 öre per kilowattimme för elektrisk kraft
  • 1 januari 2018 - 31 december 2018 33,1 öre per kilowattimme för elektrisk kraft

Är du berättigad till reducerad energiskatt för 2016 eller längre bak i tiden (max sex år från innevarande år)? Fyll i nedan blankett och maila till oss på efs@energi-sverige.se . Vi ansöker om skatteåterbetalning från Skatteverket och när vi fått bekräftat från dem att ni är berättigade till reducerad energiskatt, skickar vi er en kreditfaktura med eventuell tidigare inbetald skatt. Den här processen tar normalt mellan 3-6 månader. Önskar ni få beloppet utbetalt meddela oss vart det ska utbetalas.

Blankett Reducerad energiskatt

Energiskatt

Elnätsföretagen tog över skattskyldigheten från elhandelsföretagen 2018. Skatteutskottet/riksdagen beslutade flytta skattskyldigheten från elhandelsföretag till elnätsföretag från 1 januari 2018. Detta innebär att all energiskatt faktureras kunden från elnätsföretagen. 

Riksdagens beslut gällande energiskatt från år 2017

Alla elhandelskunder ska fr. o m 2017-01-01 faktureras full energiskatt. De reducerade skattesatserna försvinner och ersätts med avdrag och återbetalningar. Om man förbrukar el i stor omfattning inom tillverkningsprocess i industriell verksamhet gör man själv göra avdrag för sin skatt. Dessa avdrag och återbetalningsansökningar görs av kund direkt till Skatteverket.

  • Kunder som är fritagna, dvs 0 skatt, måste fylla i dokumentation och sända till Skatteverket.

Det finns möjlighet att ansöka om att bli frivilligt skattskyldig, detta innebär att man som företag själv deklarerar all energiskatt.