IT & datasäkerhet fokus på säkerhet

IT & datasäkerhet

It- och datasäkerhet är två områden av avgörande karaktär för en energihandelskoncern som Energi Danmark – detta av flera orsaker. Först och främst är det nödvändigt att vi som elleverantör finns tillgängliga i marknaden 24/7 för att övervaka och agera på våra kunders vägnar. Därför måste vi säkra att vår IT-plattform både för internt och externt bruk, så långt det går, är i funktion dygnet runt och att all data i våra system är pålitliga.

 

Vårt fokus inom IT- och datasäkerhet är att skydda – både våra kunder, medarbetare, aktieägare och andra intressenter samt företaget själv mot angrepp på våra system och data. Detta görs bland annat genom att vi fokuserar på att leva upp till de personuppgiftslagar och regler som finns. Vi använder idag, och kommer även framöver använda, stora resurser på att implementera detta i våra underliggande system.