TDC NET - Energi Försäljning Sverige

TDC NET

Energi Danmark hanterar 15 000 mätpunkter i TDC NETs PPA

När TDC NET år 2023 får el från fyra nya solcellsparker hanterar Energi Danmark de många mätpunkterna och säkerställer lättöverskådlig debitering för PPA-avtalet.

TDC NET har tecknat ett elköpsavtal med Better Energy på fyra nya solcellsparker i Danmark. Därmed tar Danmarks största leverantör av digital infrastruktur ett avgörande steg mot att bli koldioxidneutrala.

För att säkerställa bästa möjliga hantering av och debitering för PPA-avtalet har TDC NET valt att samarbeta med Energi Danmark. Energi Danmark hanterar och debiterar för de många mätpunkterna och fördelar elen från PPA-avtalet på dem.

Vi vill göra debiteringen av PPA-avtalen så enkel som möjligt för våra kunder, så att de får en lättöverskådlig faktura utan oförutsedda kostnader. Därför är vi också mycket glada över att TDC NET har valt oss för att säkerställa en transparent debitering utifrån deras 15 000 mätpunkter.
Mikkel Hauge Jensen, Head of Sales Denmark vid Energi Danmark
Mikkel Hauge Jensen, Head of Sales Denmark vid Energi Danmark

Just debiteringen av ett PPA är ofta förknippad med stor komplexitet, där en fast inköpt mängd avräknas mot en variabel förbrukning. Dessutom ska allt fördelas på flera olika mätpunkter. I TDC NETs fall rör det sig om väldigt många mätpunkter.

De fyra nya solkraftsparkerna ska vara belägna på Fyn och Jylland, Danmark. 2023 kommer de att leverera 140 GWh el, vilket täcker ungefär 60 % av TDC NET:s förbrukning.

Some alt text
Energi Danmark hanterar 15 000 mätpunkter i TDC NETs PPA

När TDC NET år 2023 får el från fyra nya solcellsparker hanterar Energi Danmark de många mätpunkterna och säkerställer lättöverskådlig debitering för PPA-avtalet.

TDC NET

 

 

 

 

 

Roger Josefsson
Roger Josefsson
CEO